E-vzdělávání společnosti PROFIMA

Pracovněprávní minimum

Základy pracovního práva

Zákoník práce - všeobecná ustanovení, pracovní poměr, dohody o pracích, pracovní doba, překážky v práci, dovolená

Praktická ukázka dokumentace

Ochrana osobních údajů

Proškolení ze základních pravidel se vztahem k profesi personalista/mzdová účetní

Základní povinnosti zaměstnavatele § 103 ZP

Výkon vhodné práce

Kategorizace prací

Zdravotní způsobilost k práci, pracovně lékařské služby, atd.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovních úrazů

Předávání pokynů a informací pro zaměstnance v oblasti BOZP

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Povinnost zaměstnavatele soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů


Výběr a přijímání zaměstnanců

Proces náboru, výběru a přijetí zaměstnance  

 • Volba vhodných nástrojů k hledání zaměstnance
 • Realizace výběrového řízení
 • Metoda výběru - Assesment centrum
 • Vyhodnocení výsledků výběrového řízení
 • Příprava uchazeče k přijetí
 • Přijetí uchazeče

Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Hodnocení pracovníků

 • Cíle periodického hodnocení
 • Nastavení systému hodnocení
 • Praktická ukázka vedení hodnotícího pohovoru

Odměňování

 • Typy a evidence pracovní doby, přestávky…
 • Mzdy - minimální, zaručená, časová, úkolová
 • Příplatky ke mzdě
 • Dovolená - nárok, čerpání  a krácení dovolené
 • Benefity - penzijní, spoření, životní pojištění, příspěvky na dovolenou, vzdělávání zaměstnanců

Systém odměňování

 • Mzdová politika firmy a vytvoření systému odměňování, personální strategie
 • Hlavní cíle mzdové politiky
 • Rozhodující faktory pro vytvoření systému
 • Postup při vytváření mzdových systémů
 • Praktická ukázka hodnocení a nastavení tarifního systému

Motivace mzdová

 • Roční, čtvrtletní, měsíční motivační programy, ukazatele, jejich hodnocení

Zaměstnanecké výhody (nemzdové)

 • Sociální programy, bonusové programy - pravidla, nastavení systému

Cena e-kurzu:

1.190,- Kč bez DPH


Můžete si vyzkoušet tento ukázkový e-kurz od společnosti PROFIMA. Tvoříme e-vzdělávání na míru do velkých korporací, ale také pro individuální potřeby každého zákazníka.

Pokud Vás naše ukázka oslovila, můžete si vybrat z následujících kurzů ZDE

Pokud chcete vytvořit e-vzdělávání na míru dle Vašich potřeb, vyplňte krátký formulář ZDE


O kurzu:

Účastníci kurzu získají ucelený pohled a znalosti správně personální administrativy a rozšíří si pohled základní personalisty na další oblasti personálních prací ve firmách.

Komu je kurz určen:

Administrativním pracovníkům v personální oblasti, personalistům juniorům, personálním asistentům, personalistům malých a středních firem.

Tento kurz obsahuje celkem tři moduly e-learningových kurzů, a to sice:

1)      Výběr a přijímání zaměstnanců

Proces náboru, výběru a přijetí zaměstnance  

Volba vhodných nástrojů k hledání zaměstnance

Realizace výběrového řízení

Metoda výběru - Assesment centrum

Vyhodnocení výsledků výběrového řízení

Příprava uchazeče k přijetí

Přijetí uchazeče

 

2)      Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Hodnocení pracovníků

Cíle periodického hodnocení

Nastavení systému hodnocení

Praktická ukázka vedení hodnotícího pohovoru

Odměňování

Typy a evidence pracovní doby, přestávky…

Mzdy - minimální, zaručená, časová, úkolová

Příplatky ke mzdě

Dovolená - nárok, čerpání  a krácení dovolené

Benefity - penzijní, spoření, životní pojištění, příspěvky na dovolenou, vzdělávání zaměstnanců

Systém odměňování

Mzdová politika firmy a vytvoření systému odměňování, personální strategie

Hlavní cíle mzdové politiky

Rozhodující faktory pro vytvoření systému

Postup při vytváření mzdových systémů

Praktická ukázka hodnocení a nastavení tarifního systému

Motivace mzdová

Roční, čtvrtletní, měsíční motivační programy, ukazatele, jejich hodnocení

Zaměstnanecké výhody (nemzdové)

Sociální programy, bonusové programy - pravidla, nastavení systému

  

3)      Pracovněprávní minimum

Základy pracovního práva

Zákoník práce - všeobecná ustanovení, pracovní poměr, dohody o pracích, pracovní doba, překážky v práci, dovolená

Praktická ukázka dokumentace

Ochrana osobních údajů

Proškolení ze základních pravidel se vztahem k profesi personalista/mzdová účetní

Základní povinnosti zaměstnavatele § 103 ZP

Výkon vhodné práce

Kategorizace prací

Zdravotní způsobilost k práci, pracovně lékařské služby, atd.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovních úrazů

Předávání pokynů a informací pro zaměstnance v oblasti BOZP

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Povinnost zaměstnavatele soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů

Cena z e-kurz: 5.990,- Kč bez DPH